Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Strategické dokumenty > Změna č.1 Územního plánu Čelechovice

Změna č.1 Územního plánu ČelechoviceVyvěšeno: 30. 7. 2021
Sejmuto:

I. Změna územního plánu

Textová část vyd_Z1UP_513059_text_I.pdf

Grafická část

       I/1 Výkres základního členění území Z1_513059_I-1_Výkres základního členění.pdf

       I/2 Hlavní výkres Z1_513059_I-2_Hlavní výkres.pdf

       I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z1_513059_I-4_Výkres koncepce a technické infrastruktury.pdf

       I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury Z1_513059_I-4_Výkres koncepce a technické infrastruktury.pdf

II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část vyd_Z1UP_513059_text_II.pdf

Grafická část

      II/1 Koordinační výkres Z1_513059_II-1_Koordinační výkres.pdf

      II/2 Výkres širších vztahů Z1_513059_II-2_Výkres širších vztahů.pdf

      II/3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Z1_513059_II-3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

      II/4 Výkres technické infrastruktury Z1_513059_II-4_Výkres technické infrastruktury.pdf

Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Čelechovice vydána

Územní plán Čelechovice - úplné znění po Změně č.1

 I. Územní plán

Textová část vyd_Z1UZ_513059_text.pdf

Grafická část

      I/1 Výkres základního členění území Z1UZ_513059_I-1_Výkres základního členění území.pdf

      I/2 Hlavní výkres Z1UZ_513059_I-2_Hlavní výkres.pdf

      I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací Z1UZ_513059_I-2_Výkres veřejně prospěšných staveb_opatření a asanací.pdf

      I/4 Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury Z1UZ_513059_I-4_Výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury.pdf

II. Odvodnění územního plánu

Grafická část

      II/1 Koordinační výkres Z1UZ_513059_II-1_Koordinační výkres.pdf 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 08. 2021 22:23
Obec Čelechovice logo