Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Územní plán obce Čelechovice

Územní plán obce Čelechovice

Dokumentace Územního plánu Čelechovice je zde zveřejněna pro nahlížení veřejnosti.

Územní plán Čelechovice - úplné znění po vydání Změny č.1


Dokumentace úplného znění Územního plánu Čelechovice po vydání Změny č.1, která byla zpracována v souladu s § 55 odst. 7 stavebního zákona, nabyla účinnosti spolu se Změnou č.1 Územního plánu Čelechovice dne 14.srpna 2021. Tato dokumentace je spolu se Změnou č.1 ÚP Čelechovice uložena a lze do ní nahlížet na Obecním úřadu Čelechovice, na Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, dále na Magistrátu města Přerova, Odboru životního prostředí a stavebního úřadu a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje. Současně je zde tato dokumentace zveřejněna v elektronické podobě (viz níže).

I. Územní plán

Textová část:

Textová část.pdf

  

Grafická část:

I.1_Základní členění území.pdf

I.2_Hlavní výkres - urbanistická koncepce.pdf

I.3_Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace.pdf

I.4_Koncepce dopravní a technické infrastruktury.pdf

 

II. Odůvodnění územního plánu

II.1_Koordinační výkres.pdf

 

Obec Čelechovice logo