Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky (OZV)

Název a číslo OZV

 Vyhláška      ke stažení  

Obecně závazná vyhláška obce Čelechovice č. 2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV č. 2/2023
Obecně závazná vyhláška obce Čelechovice č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství OZV č. 1/2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy OZV č.1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čelechovice OZV č.3/2020 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV č.2/2020 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů OZV č.1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čelechovice

OZV č.2/2015

Nařízení obce č. 1/2015, tržní řád

NO č.1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku ze psů

OZV č.3/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

OZV č.2/2014

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2014,kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

OZV č.1/2014 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.1/2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze psů                                                                        

OZV č.1/2010

Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2/2010

Obecně závazná vyhláška č.3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.3/2010

Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného 

OZV č.4/2010

Obecně závazná vyhláška č.5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

OZV č.5/2010

Obecně závazná vyhláška č.3/2007, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

OZV č.3/2007

Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čelechovice 

OZV č.2/2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 - požární řád obce Čelechovice 

OZV č.1/2003

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 

Obec Čelechovice logo