Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie > Volební období 2006-2010

Volební období 2006-2010

Nové zastupitelstvo šlo do tohoto volebního období s elánem a vizí zatraktivnění naší obce.První kroky nového zastupitelstva směřévali do lokality Prostředního kopce, kterou bylo potřeba zasíťovat, proto zde byla vybudována kanalizace, komunikace a nová trafostanice.Tím se podařilo lokalitu Prostředního kopce dokončit tak, aby majitelé prodaných pozemků mohli s výstavbou a obec v této lokalitě prodat zbývající pozemky, ale už s podmínkou kolaudace stavby do pěti let, jelikož chtěla zabránit spekulativním nákupům, což se ji potvrdilo a to u pozemků, které již byly prodány ve spodní části lokality.I přes tuto podmínku se podařilo pozemky prodat a získat tak finanční prostředky na zaplacení již rozpracovaných projektů na vodovod, kanalizaci a protierozní ochranu obce, což jsou projekty, teré jsou důležité pro další budoucnost obce. S budocností obce úzce souvisí i její územní plán, proto zastupitelstvo obce rozhodlo o změně stávajícího územního plánu.Ve změně územního plánu se rozšířila zastavěná plocha a to o pozemky Nad silnicí a Pod silnicí, aby obec do budoucna vytvořila svým zastavěných územím uzavřený celek.obec Čelechovice

Občané, kteří využívají autobusové spojení, jistě ocení nově vybudovanou autobusovou zastávku, kterou obec realizovala i přes žádost o dotaci na její financování. Bylo velmi důležité, aby zde vybudována zastávka, která nenaruší vzhled obce, ale současně poskytne úkryt před nepřízni počasí.

Ke konci volebního období jsme stáli před rozhodnutím, co s naší kabelovou televizí, protože její kvalita vysílání byla neuspokojivá. Hlavně jsme jsme se museli rozhodnout, jestli budeme do ni investovat nebo ji necháme dožít a kabelový rozvod, který v době realizace stál nemalé finanční prostředky necháme jen tak ležet v zemi. Dále nastala otázka jestli je obec schopna ze svého rozpočtu dále financovat její rozšiřování a provoz.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem se zastupitelstvo rozhodlo investovat do ústředny kabelové televize a vše nastavit tak, aby v září 2010 v naší kabelové televizi běželi všechny tři multipexy. Na provoz a další rozšiřování kabelové televize budou sloužit finanční prostředky, které obec získá z příspěvků od občanů, kteří jsou na tento rozvod připojeni.

Co se týká kultury v obci, tak obec každoročně ve spolupráci s občany pořádá několik úspěšných sportovních a kulturních akcí, jako je dětský maškarní ples, sportovní dětský den, tradiční turnaj v nohejbale, ukončení prázdnin, říjnový lampionový průvod. Pro starší občany pořádáme každý rok setkání seniorů se současným slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Nový rok vítáme velkolepým ohňostrojem, na jehož financování se nepodílí obec, ale i dva naši podnikatelé.

kostel U Supa úřad
kříž kaple
Obec Čelechovice logo